Fizetési meghagyás

A fizetési meghagyásos eljárás keretében vállalom a fizetési meghagyás elkészítését, elektronikus úton történő benyújtását a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához.   

 

A pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló követelés fizetési meghagyással is érvényesíthető; előnye a peres eljárással szemben, hogy olcsóbb és rövidebb ideig tart.

A fizetési meghagyás ügyvédi munkadíjon felüli költsége a tartozás 3%-a, de minimum 5.000,- Ft, maximum 300.000,- Ft.

Amennyiben a kötelezett a fizetési meghagyásnak 15 (váltótartozás esetén 3) napon belül nem mond ellent, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Ha a jogerős fizetési meghagyásban foglaltaknak a kötelezett (adós) 15 napon belül nem tesz eleget, akkor vele szemben végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

Amennyiben kötelezett (adós) ellentmond a fizetési meghagyásnak, úgy az eljárás perré alakul és a továbbiakban a peres eljárásokra irányadó szabályok szerint folytatódik.