Jogi képviselet, peres ügyek

A jogi képviselet magában foglalja mind magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok,  állami, vagy önkormányzati intézmények képviseletének ellátását, érdekeinek védelmét, a szükséges nyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények előírásszerű megtételét, bármely megbeszélésen és tárgyaláson, valamint a hatóságok (önkormányzatok, minisztériumok, NAV stb.) továbbá a bíróságok előtti peres és nemperes eljárásokban egyaránt.

Bizonyos esetekben a jogi képviselet - a polgári perrendtartás, valamint a polgári törvénykönyv rendelkezései alapján – kötelező. Ennek megfelelően ügyvéd (jogi képviselő) nélkül nem lehet eljárni például:

 

  •  a cégbírósági eljárásokban,
  • bizonyos kivételekkel a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perekben,
  • az ítélőtábla előtti eljárásokban (ha a fellebbezés az ítéletre vagy az ügy érdemére vonatkozik).

Kötelező a jogi képviselet a fizetési meghagyásos ügyekben; továbbá azokban a nemperes eljárásokban is, amelyekben a jogszabály a beadványok elektronikus úton történő benyújtását teszi kötelezővé.

Azokban a peres és nem peres eljárásokban, hatóságok előtti ügyekben ahol az ügyvédi képviselet nem kötelező Ön szabadon dönthet arról, hogy igénybe vesz-e jogi segítséget, vagy sem. Azonban tekintettel arra, hogy az egyes eljárási cselekmények utólag már nem vagy sokkal nehezebben korrigálhatók (pl. a másodfokon zajló peres eljárásokban alapesetben új bizonyítékok nem nyújthatók be, új bizonyítási indítvány nem tehető) azt javaslom, hogy miután egyértelművé válik a bírósági vagy egyéb eljárás elindulása, haladéktalanul forduljon ügyvédhez. Így számolhat ugyanis a legjobb eséllyel azzal, hogy az eljárás végén Ön a lehető legjobban „jöjjön ki” abból.

Több mint húsz éves tapasztalatom alapján állíthatom, hogy sokszor egy ügyvédi tanácsadás – mely sem jelentős időigénnyel, sem számottevő költséggel nem jár az ügyfél részére – igen nagy anyagi és pszichés megterheléstől mentesítheti az azt igénybevevőket.