Ingatlanjogi szakterület

Ingatlanjogi szakterületen belül tevékenységem az alábbi ügyekre terjed ki:

 

  • Lakások és egyéb ingatlanok tulajdonjogának átruházására (adásvétel, ajándékozás, csere, stb.) vonatkozó szerződések szerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése
  • Ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jogok alapítása, megszüntetése
  • Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek
  • Társasházak alapítása, alapító okiratok valamint szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése; társasházak jogi képviselete, tanácsadás a társasházakkal kapcsolatos jogügyletekkel és jogvitákkal összefüggésben
  • Ingatlanok bérleti és használati szerződéseinek elkészítése
  • Lakással, más ingatlannal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek
  • Fenti jogügyletekkel kapcsolatos teljes körű földhivatali ügyintézés