Jogi tanácsadás, egyeztetés

Több mint húsz éves tapasztalatom alapján állíthatom, hogy sokszor egy ügyvédi tanácsadás – mely sem jelentős időigénnyel, sem számottevő költséggel nem jár az ügyfél részére – igen nagy anyagi és pszichés megterheléstől mentesítheti az azt igénybevevőket.

 

A vitás partnerek, illetve jogi képviselőik közötti egyeztetést - abból a célból, hogy a felek közötti kompromisszumos egyezség megkötésével megelőzze a nézeteltérés elmérgesedését, súlyosbodását - az esetek döntő többségében jelentős anyagi- és időveszteségtől mentesíti a feleket azáltal, hogy megkíméli őket a peres és nem peres eljárásokban történő részvételtől; az ilyen eljárások többletköltségeitől (perköltség, végrehajtási költség stb.).